VNU-F tổ chức phiên họp lần thứ 3 Hội đồng quản lý Nhiệm kỳ II

Sáng 04/12, tại Trụ sở Đài Truyền hình TP.HCM, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM (VNU-F) đã tổ chức phiên họp lần thứ 03 Hội đồng Quản lý VNU-F nhiệm kỳ II. Tham gia kỳ họp có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản lý VNU-F; cùng các thành viên Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban điều hành và phụ trách các bộ phận VNU-F.

Tại kỳ họp, TS Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc điều hành VNU-F đã trình bày báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch động động năm 2019

Hội đồng đã nghe, thảo luận các báo cáo: Báo cáo hoạt động năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019;  Điều chỉnh giữa kỳ KHCL quỹ giai đoạn năm 2016-2020, định hướng 2035; Dự thảo các văn bản về tổ chức và hoạt động Quỹ; Đề xuất mời Chủ tịch Danh dự Quỹ và chủ trương bổ sung nhân sự Ban Điều hành 

Thông qua ý kiến trao đổi, thảo luận và biểu quyết của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt đã kết luận về việc thông qua các báo cáo và đề nghị VNU-F ghi nhận những ý kiến góp ý của Hội đồng. Đồng thời  cũng ghi nhận  những thành quả đáng khích lệ của VNU-F trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới VNU-F cần tiếp tục duy trì phát huy những thế mạnh, cần chú trọng đến các mục tiêu trọng tâm đã đề ra– PGS.TS Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

VNU-F là quỹ xã hội không vì lợi nhuận và hoạt động trên cơ sở tự tạo vốn do xã hội đóng góp để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của ĐHQG-HCM.

Đây là một mô hình mới được xây dựng nhằm tạo tiềm lực về tài chính, góp phần hoàn thành sứ mạng của ĐHQG-HCM thông qua kêu gọi sự chia sẻ, hỗ trợ từ nhiều phía: người học, cộng đồng doanh nghiệp, cựu sinh viên, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, sự tài trợ của quốc tế.

Thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ

Tin, ảnh: VNU-F