VNU-F tổ chức phiên họp lần thứ 02 Hội đồng Quản lý Nhiệm kỳ II

Sáng 11/7, tại Trụ sở Tập đoàn  Hoa sen, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM (VNU-F) đã tổ chức phiên họp lần thứ hai Hội đồng Quản lý VNU-F nhiệm kỳ II. Tham gia kỳ họp có PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản lý VNU-F; cùng các thành viên Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Ban điều hành và phụ trách các bộ phận VNU-F.

Tại kỳ họp, TS Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc điều hành VNU-F đã trình bày báo cáo hoạt động năm 2017, nửa đầu năm 2018 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019

Hội đồng đã nghe, thảo luận các báo cáo: Báo cáo tài chính; Kế hoạch hoạt động năm 2018; Tài trợ cho chương trình “Học bổng sau đại học  tại ĐHQG-HCM”, tài trợ cho “Quỹ Phát triển Khoa học cơ bản của ĐHQG-HCM, Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam”; Sửa đổi, bổ sung Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động và Quy định tạm thời về trình tự phê duyệt và quản lý triển khai các hoạt động đầu tư và việc thành lập bổ sung bộ phận chuyên môn giúp việc của VNU-F

Thông qua ý kiến trao đổi, thảo luận và biểu quyết của các thành viên trong Hội đồng, PGS.TS Huỳnh Thành Đạt đã kết luận về việc thông qua các báo cáo và đề nghị VNU-F ghi nhận những ý kiến góp ý của Hội đồng. Đồng thời  cũng ghi nhận  những thành quả đáng khích lệ của VNU-F trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới VNU-F cần tiếp tục duy trì phát huy những thế mạnh, cần chú trọng đến các mục tiêu trọng tâm đã đề ra– PGS.TS Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

VNU-F là quỹ xã hội không vì lợi nhuận và hoạt động trên cơ sở tự tạo vốn do xã hội đóng góp để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của ĐHQG-HCM.

Đây là một mô hình mới được xây dựng nhằm tạo tiềm lực về tài chính, góp phần hoàn thành sứ mạng của ĐHQG-HCM thông qua kêu gọi sự chia sẻ, hỗ trợ từ nhiều phía: người học, cộng đồng doanh nghiệp, cựu sinh viên, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, sự tài trợ của quốc tế.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng VNU-F chủ trì cuộc họp

TS Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc điều hành trình bày báo cáo

VNU-F