VNU-F tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm 2017

Chiều ngày 08/02/2018, Qũy phát triển Đại học Quốc gia TPHCM (VNU-F)  đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tham dự Hội nghị có TS Nguyễn Ngọc Huy – Giám đốc điều hành, PGS.TS Nguyễn Đình Tứ - Phó Giám đốc điều hành cùng toàn thể cán bộ, viên chức VNU-F.

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành VNU-F, TS. Nguyễn Ngọc Huy trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của Qũy và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm cần triển khai thực hiện năm 2018.

T.S Nguyễn Ngọc Huy Giám đốc điều hành trình bày báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 

Năm 2017, VNU-F đã đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ; trong đó nổi bật là hoàn tất xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030 đã được ĐHQG-HCM phê duyệt; Hoạt động vận động tài trợ và nguồn thu cho Quỹ năm 2017 đạt gần 12 tỷ đồng; xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm của các bộ phận đi vào nề nếp, tạo tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của VNU-F. Công tác chính trị - tư tưởng tiếp tục giữ vững ổn định, triển khai có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công tác tổ chức – nhân sự tiếp tục được hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác; thu nhập và đời sống cán bộ - viên chức được cải thiện...

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, VNU-F sẽ đẩy mạnh triển khai các chương trình tài trợ nổi bật, mục tiêu phấn đấu vận động tài trợ đạt trên 20 tỷ đồng trong năm 2018 để tiếp tục thực hiện tốt vai trò của đơn vị tại ĐHQG-HCM...

Về trình độ chuyên môn VNU-F có 01 cán bộ - viên chức có trình độ Phó Giáo sư, 01 cán bộ viên chức có trình độ Tiến sĩ, 01 cán bộ - viên chức có trình độ Thạc sĩ, 02 cán bộ - viên chức đang học nâng cao trình độ Thạc sĩ.

Dịp này, hội nghị cũng đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho Bà Đỗ Thị Tuyết Lan – Kế toán trưởng VNU-F và trao Bằng khen của Giám đốc VNU-F cho Ông Cao Minh Tâm – Phụ trách truyền thông VNU-F 

 

Ban điều hành VNU-F trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  và tặng Bằng khen cho CBVC VNU-F năm học 2016-2017

VNU-F