Thông báo Học bổng Lotte năm 2018

Năm 2018 Tập đoàn Lotte sẽ tiến hành trao 04 suất học bổng cho các sinh viên vượt khó học tập của nhà Trường, cụ thể như sau:
1. Số lượng học bổng: 04 suất
2. Điều kiện xét tuyển:
- Sinh viên chính quy tập trung năm thứ 3, 4 và năm thứ 5 (đối với khoa Ngữ văn Nga) thuộc tất cả các ngành (ngoại trừ ngành Hàn Quốc học);
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn;
- Điểm trung bình học tập năm học 2016 – 2017 từ 8.0 trở lên;
- Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2017 - 2018.

3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn dự tuyển học bổng, có xác nhận của Khoa/ Bộ môn (tải mẫu);
- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn về kinh tế của địa phương (nếu có);
- Phiếu điểm năm học 2016 – 2017 (02 học kỳ) có xác nhận phòng Đào tạo.

Các giấy tờ trên phải đựng trong túi hồ sơ, bên ngoài túi hồ sơ ghi rõ tiêu đề “Dự tuyển Học bổng Lotte năm 2018”, thông tin cá nhân và mã số sinh viên.
Phòng CTSV đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin học bổng trên cho sinh viên được biết. Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về phòng Công tác sinh viên (phòng B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng hoặc phòng A.006 – Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức) trước 16:00, ngày 19 tháng 01 năm 2018 (thứ Sáu).
Thông tin chi tiết về học bổng, sinh viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên: B.002 – Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, điện thoại: 028.3829.3828 - 111 hoặc email: quoctrong@hcmussh.edu.vn (Quốc Trọng).

Nguồn: ĐHKHXH&NV