Học bổng trao đổi tại Masaryk University (MU), CH Séc trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+

Theo thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại trường Đại học Bách khoa TPHCM, Chương trình học bổng trao đổi tại Masaryk University (MU), CH Séc trong khuôn khổ Chương trình Erasmus+ như sau:

Điều kiện dự tuyển: Sinh viên (bậc đại học, thạc sỹ hoặc tiến sỹ) đang làm việc và học tập tại Trường ĐH Bách Khoa, ưu tiên sinh viên có các môn học được xét điểm miễn tại ĐH Bách Khoa.

Giá trị học bổng: Chi phí đi lại theo định mức + 800 Euro/tháng

Hồ sơ dự tuyển gồm có:

ĐỐI VỚI SINH VIÊN BẬC ĐẠI HỌC VÀ THẠC SỸ: Hồ sơ dự tuyển gồm có:

ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SỸ: Hồ sơ dự tuyển gồm có:

  • Photo (passport size):

  • Motivation letter:

  • A copy of the photo page of the passport:

  • A confirmation of English language skills for non-native English speakers

  • Curriculum Vitae

  • Transcript of records

  • Research proposal

  • Pre-acceptance letter

 Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên thực hiện các bước như sau:

– Bước 1: Ứng viên đăng ký thông tin tại link sau đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczdtbyIZiMCIfQ7_ylzml_h6Y38GYLXgrN1-OSyrX7l7kouA/viewform

– Bước 2: Ứng viên gửi bản scan tất cả hồ sơ nêu trên đến địa chỉ sau:

Hạn chót nộp hồ sơ cho học kỳ mùa xuân 2019Ngày 02/06/2018

Để biết thêm chi tiết về các khóa học bằng tiếng Anh tại MU, vui lòng xem thông tin tại link sau đây: https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue

Trân trọng./.

Nguồn: ĐHBK-HCM