Học bổng sau đại học của Đại học Hangyang, Hàn Quốc

Theo thông tin từ phòng Quan hệ đối ngoại - Trường Đại học Bách khoa TPHCM chương trình học bổng sau đại học của Đại học Hangyang, Hàn Quốc cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh : 

Sinh viên đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật tại các trường : 

 • Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Đại học Bách khoa TP.HCM
 • Đại học Khoa học Tự nhiên –Đại học Quốc gia Tp.HCM 
 • Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
 • Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

2. Chương trình học bổng: 

 • Chương trình Thạc sĩ + Tiến sĩ 
 • Chương trình Tiến sĩ

3. Chế độ học bổng:

 • Miễn 100% học phí 
 • Các giáo sư sẽ hỗ trợ sinh hoạt phí từ $500 ~ $1000 vào mỗi tháng.

4. Điều kiện nhận học bổng:

 • Điểm số: Người nộp đơn phải có nhiều hơn điểm trung bình tích lũy (C.G.P.A.) là 80% (trong số 100%)
 • Trình độ học vấn: Người nộp đơn phải tốt nghiệp (trong vòng 5 năm) hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp 
 • Chương trình Tiến sĩ - Sinh viên tốt nghiệp Thạc sỹ ; Chương trình kết hợp Thạc sĩ và Tiến sĩ - Sinh viên tốt nghiệp các văn bằng Cử nhân
 • Yêu cầu về ngôn ngữ tiếng Anh: IBT TOEFL 61, IELTS 5.5, TOEIC 700, TOEFL ITP 600 trở lên.
 • Năng lực tiếng Hàn: TOPIK 3 trở lên  (Người nộp đơn sẽ phải đăng ký học lớp tiếng Hàn nếu chưa có TOPIK 3)

5. Hồ sơ cần chuẩn bị: 

 • Application Form
 • Giới thiệu bản thân
 • Kế hoạch học tập hoặc đề tài nghiên cứu
 • Bằng tốt nghiệp Cử nhân
 • Bảng điểm
 • Thư tiến cử

6. Thời gian đăng ký: Từ 8/3 ~ 15/3/2018  

7. Hotline : 0937.120.492 hoặc worldedupiavn@gmail.com

Nguồn: ĐHBK-HCM