Học bổng Vừ A Dính năm 2017

Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên. 

Theo công văn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2017 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Phòng Công tác sinh viên thông tin chi tiết như sau:

1. Số lượng học bổng: 40 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.
3. Đối tượng được nhận học bổng:
- Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG-HCM;
- Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2016-2017 từ 7,0 trở lên), hoàn cảnh khó khăn.
4. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (tải mẫu tại đây);
- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017, có xác nhận và đóng dấu;
- Bảng điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017; 
- Bản sao hộ khẩu thường trú.
5. Hạn chót nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên (Phòng B.002, Cơ sở Đinh Tiên Hoàng) trước ngày 07/7/2017.

Nguồn: ĐHQG-HCM