ĐHQG-HCM với Agribank ký thoả thuận hợp tác

Chiếu ngày 05/10/2018 Agribank và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ hỗ trợ trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu tại “Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng của Đại học Quốc gia TP.HCM".

agribank

Đại diện Agribank, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: M.Đ

Theo thỏa thuận hợp tác, Agribank sẽ cung ứng đầy đủ các dịch vụ tài chính, ngân hàng đối với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, các đơn vị thành viên và cán bộ công nhân viên của trường.

Cụ thể, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng; tài trợ và hỗ trợ trao đổi thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu tại “Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng của Đại học Quốc gia TP.HCM"; tiếp cận tiến trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng số và thay đổi công nghệ ngân hàng, tiến trình áp dụng chuẩn mực Basel II, Basel III ở Việt Nam; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng. . .

Trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích trong quá trình hợp tác, hai bên cam kết trao đổi kinh nghiệm hoạt động, cũng như cung cấp thông tin tài liệu cần thiết để đạt được các mục đích hợp tác một cách thuận lợi và đem lại hiệu quả tối ưu nhất, nhằm khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Đồng thời, đây là một trong những nội dung quan trọng trong thỏa thuận hợp tác, đặt nền móng vững chắc trong quan hệ hợp tác giữa Agribank và Đại học Quốc gia TP.HCM về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, nghiên cứu khoa học, tiếp cận tiến trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình hoạt động và phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng số và thay đổi công nghệ ngân hàng...

Tham dự và phát biểu tại lễ ký kết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng bày tỏ phấn khởi khi Agribank và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã nhanh chóng ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa lợi ích thiết thực đối với ngành ngân hàng cũng như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Thông qua thoả thuận hợp tác, Thống đốc bày tỏ mong muốn hai bên tận dụng phát huy lợi thế cũng như chia sẻ hỗ trợ để có thể đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Bên cạnh đó, Thống đốc yêu cầu, ngay sau lễ ký kết, Agribank chỉ đạo các chi nhánh trực tiếp thực hiện nhanh chóng triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác, từ đó nhân rộng mô hình hợp tác này với các đối tác khác.../.

Minh Đăng - V.T