ĐHQG-HCM đăng cai tổ chức Hội nghị Lãnh đạo quan hệ Quốc tế ASEAN+3 lần thứ 8

(VOH) - Hội nghị Lãnh đạo Quan hệ Quốc tế ASEAN+3 lần thứ 8 do Đại học Quốc gia TPHCM đăng cai tổ chức.

Sáng 18/10, Hội nghị Lãnh đạo Quan hệ Quốc tế ASEAN+3 lần thứ 8 (IRO 2018) với chủ đề: “Capturing and Adding the Values to AUN Activities: The AUN and ASEAN+3 UNet Approaches” vừa chính thức khai mạc tại Đại học Quốc gia TPHCM. 

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ hơn 40 trường trong Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

Đại học Quốc gia TPHCM,  Hội nghị Lãnh đạo Quan hệ Quốc tế ASEAN+3

Hội nghị Lãnh đạo Quan hệ Quốc tế ASEAN+3 lần thứ 8 do Đại học Quốc gia TPHCM đăng cai tổ chức tại Việt Nam

Đây là một diễn đàn quan trọng và mang tính định hướng hoạt động, nhằm tạo cơ hội tương tác, xây dựng các đề xuất, sáng kiến mới cho AUN và ASEAN+3UNET cũng như tìm kiếm sự đồng thuận về các phương pháp triển khai trong mạng lưới, đặc biệt là trong lĩnh vực của quan hệ quốc tế phụ trách.

Ngoài ra, sự kiện cũng nhằm tăng cường sự tương tác, mối quan hệ giữa các trường đại học và các đối tác ASEAN + 3 để thúc đẩy hợp tác học thuật trên khắp khu vực Đông Á, trong đó có các chương trình cho sinh viên trong AUN và ASEAN + 3 Unet để phát triển các công dân toàn cầu, có năng lực và có trách nhiệm.

Hiện tại, hệ thống trao đổi tín chỉ ASEAN, gọi tắt ACTS, là một hệ thống trao đổi sinh viên giữa các trường đại học thành viên của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á (AUN). Hệ thống trao đổi tín chỉ Đông Nam Á chấp nhận sự khác biệt giữa các hệ thống tín chỉ các trường đại học trong Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á và không yêu cầu sửa đổi hệ thống tin chỉ hiện có của các quốc gia và các trường đại học.

Tính đến nay, đã có gần 1.000 sinh viên tham gia học tập trao đổi tín chỉ ACTS trên toàn hệ thống Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á./.

Tin, ảnh: Thùy Linh