Chương trình trao đổi tại University of South-Eastern, NA UY

Theo Thông tin từ Phòng ĐT SĐH trường ĐH Bách khoa TP.HCM  chương trình Trao đổi tại University of South-Eastern, Na Uy dành cho học viên cao học như sau:

Điều kiện dự tuyển:

Học viên cao học tại Trường ĐH Bách Khoa chuyên ngành Điện – Điện tử hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Micro and Nano Systems Technology, Embedded Systems và Electrical Power Engineering.

Giá trị học bổng:

Chi phí đi lại, bảo hiểm và sinh hoạt phí (không vượt quá NOK 52500 ~ khoảng 5400 € cho học kỳ mùa thu năm 2019 và NOK 62 500 ~ khoảng 6500 € cho học kỳ mùa xuân 2020)

 Hồ sơ dự tuyển gồm có:

  • Đơn xin phép tham gia chương trình theo mẫu bên dưới (có xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa liên quan)
  • Letter of motivation
  • Application form
  • Bảng điểm cao học và học bạ đại học
  • Chứng nhận Anh Văn (B2, IELTS >=5.5, TOFEL internet-based >=60)

Hồ sơ vui lòng nộp trực tuyến về Phòng Quan hệ Đối ngoại theo cách thức như sau:

 
Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 15/04/2019

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ Cô Thùy Dương, ĐT: (+84) 28 38 652 442. Email: ntduong@hcmut.edu.vn

Để biết thêm chi tiết về các môn học tại USN và các mẫu Form yêu cầu, vui lòng truy cập vào đường dẫn sau đây: https://drive.google.com/drive/folders/1LOo4OCIIXOBjmRIwOo0537Ryki7lmEJi?usp=sharing

Nguồn: ĐHQG-HCM