Chương trình trao đổi tại Bialystok University of Technology, Poland (BUT)

Theo Thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại trường ĐH Bach khoa TPHCM chương trình trao đổi tại Bialystok University of Technology, Poland (BUT) cụ thể như sau:

 • Điều kiện dự tuyển:

  • Sinh viên (bậc đại học hoặc thạc sỹ) các chuyên ngành sau:

  • Mechanical Engineering

  • Architecture

  • Civil and Environmental Engineering

  • Computer Science

  • Electrical Engineering

  • Management

 • Giá trị học bổng:

  • Sinh viên: Chi phí đi lại 1100 Euro + 750 Euro/tháng (trong vòng 1 học kỳ)

 • Hồ sơ dự tuyển gồm có: Sinh viên đi trao đổi sẽ học 1 học kỳ tại BUT bắt đầu từ học kỳ mùa thu ( từ tháng 10/2018). Hồ sơ dự tuyển gồm có:

  • Motivation letter (thư viết bằng tiếng Anh trình bày lý do, động lực và nguyện vọng tham gia chương trình)

  • CV

  • Bảng điểm (có thể nộp bảng điểm tiếng Việt và bổ sung bản dịch tiếng Anh sau khi nhận được học bổng)

  • Chứng chỉ Anh văn: TOEIC, IELTS, TOEFL … hoặc các chứng chỉ, xác nhận khác (nếu có)

  • Bảng kế hoạch học tập theo mẫ có xác nhận của Ban Chủ Nhiệm Khoa liên quan. Dowload tại: https://drive.google.com/file/d/1HpDYRzksuxFJNSlbKxKTsm6qNOKCHzaZ/view?usp=sharing

  • Các giấy tờ khác như: bảng hoạt động ngoại khóa, tham gia mùa hè xanh, giấy xác nhận gia đình khó khăn… (không bắt buộc, không cần dịch sang tiếng Anh)

 • Cách thức nộp hồ sơ:

 • Hạn chót nộp hồ sơ cho học kỳ mùa Thu 2018: Ngày 03/07/2018

Để biết thêm chi tiết về các khóa học bằng tiếng Anh tại BUT, vui lòng xem thông tin tại link sau đây: http://elam.pb.edu.pl/elam/2018/

Ứng viên có thể truy cập vào link thông báo tại website P. QHĐN tại http://iro.hcmut.edu.vn (Mục Học bổng/Châu Âu).

Nguồn: P. QHĐN-ĐHBK