Chương trình Trao đổi Ngắn hạn với các Trường Đại học Bồ Đào Nha

Theo thông tin từ Phòng Quan hệ Đối ngoại trường Đại học Bách khoa TPHCM, chương trình trao đổi ngắn hạn dành cho sinh viên tại các Trường đại học Bồ Đào Nha trong khuôn khổ dự án Merging Voices như sau:

  • Điều kiện dự tuyển:
  1. Trình độ đại học: Sinh viên năm thứ hai trở đi của Trường ĐH Bách Khoa.
  2. Trình độ thạc sỹ: Học viên cao học hoàn thành ít nhất một học kỳ tại Trường ĐH Bách Khoa trước khi bắt đầu trao đổi, ưu tiên sinh viên còn môn học chuyển đổi điểm.
  3. Trình độ tiến sỹ: Nghiên cứu sinh tiến sỹ hoàn thành ít nhất một năm nghiên cứu và đã có đề án nghiên cứu.
  • Giá trị học bổng:

     –  Dự án tài trợ vé máy bay khứ hồi theo định mức dựa vào khoảng cách theo quy định của Liên minh Châu Âu.

     – Chi phí sinh hoạt: 800 Euro/tháng

  • Thời hạn học bổng: Sinh viên, nghiên cứu sinh tiến sỹ: 3-6 tháng
  •  Cách thức nộp hồ sơ: Ứng viên tạo tài khoản trên website của Dự án Merging Voices và upload các hồ sơ theo yêu cầu. Dự án chỉ chấp nhận hồ sơ đăng tải online (http://mergingvoices2017.unl.pt/apply)
  • Thời hạn nộp hồ sơHạn chót ngày 03/11/2017.

Để biết thêm chi tiết về yêu cầu hồ sơ và các thông tin liên quan khác, vui lòng truy cập vào website Dự án Mering Voices tại http://mergingvoices2017.unl.pt/

Nguồn: ĐHBK-HCM