Chương trình học bổng Kumho Asiana 2017

Quỹ Học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana được thành lập vào ngày 6/12/2007 với mục đích đào tạo nhân tài và phát triển văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam. Trong 10 năm hoạt động vừa qua, Quỹ đã tiến hành trao học bổng cho hơn 1400 sinh viên Việt Nam. Năm 2017, Quỹ tiếp tục triển khai cấp học bổng cho tân sinh viên vượt khó, học giỏi. Năm nay, học bổng được phân bổ cho sinh viên các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM như sau:

1. Số lượng: 8 suất

                             Đơn vị

Số lượng

-  Trường Đại học Bách khoa

2

-  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

1

-  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

1

-  Trường Đại học Quốc tế

1

-  Trường Đại học Công nghệ Thông tin

1

-  Trường Đại học Kinh tế - Luật

1

-  Khoa Y

1

Tổng

8


2. Giá trị học bổng: 2.150.000đ/ học kỳ/ sinh viên trong cả 4 – 5 năm học đại học (nếu sinh viên duy trì kết quả học tập tốt).

3. Đối tượng: tân sinh viên có điểm đầu vào cao và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

4. Hồ sơ gồm:

    -   Lý lịch sinh viên có xác nhận của trường (theo mẫu).

    -   Đơn xin tài trợ học bổng (theo mẫu)

    -   Bản photo kết quả tốt nghiệp THPT (hoặc bằng tốt nghiệp THPT).

    -   Bản photo Giấy báo điểm thi đại học.

    -   Giấy chứng nhận gia đình khó khăn, sổ Hộ nghèo.

    -   Các chứng nhận khác (nếu có): Học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố …

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên các trường.

Nguồn: ĐHQG-HCM