Bức tường Vinh danh ĐHQG-HCM năm 2019 – hoạt động hướng đến lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ phát triển ĐHQG-HCM

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ phát triển ĐHQG-HCM và ra mắt Chủ tịch Danh dự Quỹ (2009-2019), trong thời gian từ ngày 24/4 đến ngày 31/5/2019, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM đã phối hợp cùng Văn phòng ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM thực hiện việc thống kê, cập nhật nhà tài trợ trên bức tường Vinh danh ĐHQG-HCM năm 2019 tại sảnh Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Công trình đã chính thức hoàn thành vào ngày 31/5/2019.

Bức tường Vinh danh ĐHQG-HCM được xây dựng lần đầu tiên vào năm 2015 nhằm tôn vinh, tri ân các nhà tài trợ, nhà hảo tâm có đóng góp ý nghĩa cho quá trình xây dựng và phát triển tại ĐHQG-HCM cũng như tại các đơn vị thành viên và trực thuộc ĐHQG-HCM. Vừa qua, công trình tiếp tục được Quỹ phát triển ĐHQG-HCM cập nhật tôn vinh nhà tài trợ với 03 mức vinh danh mới: Mức 1: Trên 02 tỷ đồng; Mức 2: Từ 500 triệu đồng đến dưới 02 tỷ đồng; Mức 3: Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; Theo đó ở mức 1 có 42 cá nhân/nhà tài trợ, mức 2 có 47 cá nhân/nhà tài trợ và mức 3 có 79 cá nhân/nhà tài trợ được tri ân, tôn vinh.

Một số hình ảnh Bức tường vinh danh ĐHQG-HCM năm 2019:

 

 

Quỹ phát triển ĐHQG-HCM được thành lập năm 2009, là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM. Quỹ là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoạt động theo mô hình Quỹ giáo dục, không vì lợi nhuận, nơi truyền tải trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho sự phát triển của giáo dục thông qua việc hỗ trợ học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức, giảng viên ĐHQG-HCM.

Phòng Truyền thông Quỹ