Báo cáo hoạt động năm 2016

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

 

Kể từ khi thành lập đến nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM, Hội đồng Quản lý, Chủ tịch Danh dự Hội đồng Quản lý Quỹ - Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải và trực tiếp là sự chỉ đạo điều hành của Ban điều hành VNU-F, VNU-F đã đạt được một số thành quả nổi bật, đặc biệt là thành tích đạt được trong năm 2016:

  • Tiếp nhận kinh phí tài trợ và quản lý Quỹ Khởi nghiệp ĐHQG-HCM với số tiền hơn 10 tỷ đồng (do Hoa Sen Group tài trợ).
  • Tiếp nhận các khoản tài trợ học bổng lên đến 3 tỷ đồng (Tài trợ của Vietcombank, Toshiba Corporation, …)
  • Tiếp nhận tài trợ cho các hoạt động của ĐHQG-HCM hơn 2 tỷ đồng (tài trợ phòng máy tính cho Thư viện Trung tâm, tài trợ cho Hội thảo giáo dục Hoa Kỳ, tài trợ của Mobifone,…) 
  • Phối hợp với trường ĐH Khoa học Tự nhiên và trường ĐH Bách khoa trong công tác triển khai các hoạt động khởi nghiệp.
  • Phối hợp với ITP triển khai cuộc thi Ý tưởng sáng tạo (CiC)
  • Tiếp tục triển khai các học bổng của VNU-F (Học bổng thủ khoa đầu vào, học bổng toàn phần cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…) và phối hợp với ĐHQG-HCM trong công tác trao học bổng (Học bổng Mobifone, học bổng Dầu khí, học bổng Sài Gòn Coop, học bổng Mistubishi,…)
  • Tham gia nghiên cứu khoa học: 01 đề tài nghiệm thu trong năm 2016, đăng ký mới 02 đề tài nghiên cứu khoa học.
  • Hoạt động gắn kết doanh nghiệp với ĐHQG-HCM đang được triển khai có hiệu quả, hiện nay VNU-F đã thiết lập mối quan hệ gắn kết, hỗ trợ hợp tác với hơn 100 Tập đoàn, doanh nghiệp trong cả nước, trong đó có những Tập đoàn, doanh nghiệp lớn như: Viettel, PVN, EVN, BECAMEX IDC, Hoa Sen Gruop, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương...
  • Hiện nay, VNU-F đang tiếp tục nỗ lực phát huy tiềm năng, lợi thế để triển khai hoạt động có hiệu quả hơn nữa các công tác, nhiệm vụ được phân công nhằm thực hiện tôn chỉ mục đích của VNU-F.