Nhiệm vụ

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM đã đạt được những thành quả đáng khích lệ với những hoạt động sôi nỗi, hiệu quả được ĐHQG-HCM và xã hội ghi nhận. Đặc biệt, với sự ủng hộ và tham gia trên cương vị Chủ tịch danh dự Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển ĐHQG-HCM của Đồng chí Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM đã hoạt động ngày càng hiệu quả, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc thực hiện sứ mạng cùng góp phần xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Nhằm duy trì những thành quả đó, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM cũng đã xây dựng một cơ cấu hoạt động chuyên nghiệp  trong công tác điều hành, quản lý và phát triển Quỹ và phát triển hoạt động đầu tư nhằm bảo toàn và phát triển vốn theo mục tiêu đã đề ra.