Nhà tài trợ

 

Tổ chức

STT Tên tổ chức Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 TT thông tin di động KVII (MOBIFONE) 1.250.000.000
2 Tập đoàn Liên Thái Bình Dương 1.000.000.000
3 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN.TPHCM 210.000.000
4 Học bổng Thakral 128.733.530
5 Công ty Cổ phần Xây lắp thương mại 2 100.000.000
6 Công ty Việt Nguyên 100.000.000
7 Công ty Cổ Phần CNNM Thế hệ mới 50.000.000
8 Công ty CP Năng lượng Mặt trời đỏ 35.000.000
Tổng cộng 2.873.733.530

Cá nhân

STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Nhà tài trợ ẩn danh 18.144.000
2 Phạm Đức Long 20.000
Tổng cộng 18.164.000

Cựu sinh viên

 
STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Trường Khoa Khóa
1 Tập thể Cao học Kiên Giang K15 11.300.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học K15
2 Trương Thị Mỹ Trâm 7.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2014
3 Trương Kỳ Quang 6.100.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2011
4 Tập thể Cao học An giang K13 6.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học K13
5 Lê Ngọc Hạnh 5.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2008
6 Lê Quốc Cường 5.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học 2015
7 Nguyễn Thị Tú 5.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao hoc
8 Đàng Quang Vắng 3.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Nghiên cứu sinh khóa 12
9 Nguyễn Thế Minh 3.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2007
10 Phạm Thị Mỹ Linh 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng
11 Lê Nhị Năng 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Nghiên cứu sinh K2016
12 Nguyễn Ngọc Điệp 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học K05
13 Phạm Kiên Cương 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học K05
14 Pham xuan long 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2008
15 Hà Tôn Trung Hạnh 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học K05
16 Võ Thị Ngọc Trinh 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng
17 NGUYEN VIET DUNG 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2008
18 Nguyễn Thị Đoan Thanh 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng K74040739 gửi tặng Khoa TCNH Trường ĐH Kinh tế Luật bộ ghế đá
19 Nguyễn Trọng Nghĩa 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng NCS K2014
20 Nguyễn Văn Thảo 2.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2007
21 Tập thể lớp Cao học K17 1.500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học k17
22 NHAN THỊ HƯƠNG 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cao học K16
23 Nguyễn Văn Chiến 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng
24 TRAN THANH TUNG 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2008
25 Phạm Thị Thu Trang 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2011
26 Ngô Trà Giang 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2007
27 Nguyễn Quốc Dũng 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2007
28 Lưu Văn Lập 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng NCS K2017
29 Trần Văn Hồng 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng NCS K2015
30 Trần Đặng Thanh Minh 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Nghiên cứu sinh K2017
31 Nguyễn Lê Trung Hiếu 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2009
32 Đoàn Long Cường 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng K07404A
33 Hồ Văn Túy 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cựu sinh viên Văn bằng 2
34 Nguyễn Thị Hồng Huế 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Nghiên cứu sinh Khóa 2016
35 Nguyễn Văn Bảy 1.000.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Nghiên cứu sinh Khóa 2015
36 LAM VU MINH KIEU 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2006
37 Nguyễn Hoàng Bảo Vinh 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Sinh viên K10
38 Nguyễn Thị Thi Thơ 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2007
39 Nguyễn Ngọc Thảo Hiền 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2011
40 Thái Nguyễn Thu Thủy 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2006
41 Nguyễn thu trang 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2011
42 Đoàn Thị Hồng Linh 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2011
43 CAO THỊ MIÊN THÙY 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2017
44 Đặng Đăng Thư 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng
45 Võ Hoàng Phúc 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2010
46 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 500.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Cựu sinh viên khóa 2012
47 Trần Hồng Phong 300.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng Sinh viên K07
48 Nguyễn Thu Hằng 300.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2007
49 Cựu sinh viên Ẩn danh Khoa Tài Chính - Ngân Hàng 300.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Luật Tài chính – Ngân hàng 2009
50 Nguyễn Thị Hồng Nhung 300.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2007
51 Phạm Đức Duy 200.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2011
52 Nguyễn Ngọc Huy 100.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2010
53 Cao Minh Tâm 100.000 Đại học Bách khoa Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí 2007
54 Nguyễn Ngọc Huy 100.000 Đại học Kinh tế - Luật FESers 2010
55 ngô phú thanh 100.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2006
56 Phùng Quán 50.000 Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Hóa học 1993
57 Hồ Sỹ Đạt 20.000 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa Lịch sử 2008
58 Phạm Đức Long 5.000 Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật 2006
Tổng cộng 96.275.000