Nhà tài trợ

 

Tổ chức

STT Tên tổ chức Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 TT thông tin di động KVII (MOBIFONE) 1.250.000.000
2 Tập đoàn Liên Thái Bình Dương 1.000.000.000
3 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN.TPHCM 210.000.000
4 Học bổng Thakral 128.733.530
5 Công ty Việt Nguyên 100.000.000
6 Công ty CP Năng lượng Mặt trời đỏ 35.000.000
Tổng cộng 2.723.733.530

Cá nhân

STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Nhà tài trợ ẩn danh 18.144.000
2 Phạm Đức Long 20.000
Tổng cộng 18.164.000

Cựu sinh viên

 
STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Trường Khoa Khóa
1 Nguyễn Ngọc Huy 100.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2010
2 Cao Minh Tâm 100.000 Đại học Bách khoa Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí 2007
3 Nguyễn Ngọc Huy 100.000 Đại học Kinh tế - Luật FESEERS 2010
4 ngô phú thanh 100.000 Đại học Kinh tế - Luật Khoa Tài chính - Ngân hàng 2006
5 Hồ Sỹ Đạt 20.000 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Khoa Lịch sử 2008
6 Phạm Đức Long 5.000 Đại học Khoa học tự nhiên Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật 2006
Tổng cộng 425.000