Nhà tài trợ

 

Tổ chức

STT Tên tổ chức Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 TT thông tin di động KVII (MOBIFONE) 1.250.000.000
2 Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood 1.050.000.000
3 Ngân hàng Vietcombank CN TPHCM 300.000.000
4 Học bổng Sasakawa 158.759.999
5 VNPT Thành phố Hồ Chí Minh 50.000.000
6 VPĐD Dragon Capital Management (HK) LTD., Tại Tp.HCM 30.000.000
7 Công ty Cổ phần TM – SX – XD Hưng Thịnh 20.000.000
8 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT 20.000.000
9 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Xây dựng - ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM (REACTEC) 20.000.000
10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) 20.000.000
Tổng cộng 2.918.759.999

Cá nhân

STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Ghi chú
Tổng cộng

Cựu sinh viên

 
STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Trường Khoa Khóa
Tổng cộng