Nhà tài trợ

 

Tổ chức

STT Tên tổ chức Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 UBND Tỉnh Tây Ninh 8.400.000.000
2 Becamex IDC 2.500.000.000
3 TT thông tin di động KVII (MOBIFONE) 1.250.000.000
4 Công ty CP Thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood 1.050.000.000
5 Ngân hàng Vietcombank CN TPHCM 300.000.000
6 Công ty cổ Phần Đầu tư Lê Bảo Minh 200.000.000
7 Học bổng Sasakawa 158.759.999
8 Qũy Khoa học cơ bản ĐHQG-HCM 100.000.000
9 Novaland Group 100.000.000
10 VNPT Thành phố Hồ Chí Minh 50.000.000
11 VPĐD Dragon Capital Management (HK) LTD., Tại Tp.HCM 30.000.000
12 Công ty Cổ phần TM – SX – XD Hưng Thịnh 20.000.000
13 Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT 20.000.000
14 Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Xây dựng - ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM (REACTEC) 20.000.000
15 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM (HSC) 20.000.000
16 Công ty CP Thương mại Dịch vụ Bến Thành 20.000.000
Tổng cộng 14.238.759.999

Cá nhân

STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Ông NK Lee 43.200.000
Tổng cộng 43.200.000

Cựu sinh viên

 
STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Trường Khoa Khóa
Tổng cộng