Nhà tài trợ

 

Tổ chức

STT Tên tổ chức Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va 3.000.000.000
2 The VinaCapital Foudation 2.500.000.000
3 Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng NutiFood 852.000.000
4 Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 800.000.000
5 Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP.HCM 335.000.000
6 Chi nhánh Công ty TNHH Dầu Thực vật Cái Lân tại Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh 148.150.000
Tổng cộng 7.635.150.000

Cá nhân

STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Ông Bùi Hy Long (Học bổng NK Lee) 197.100.000
2 Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch HĐQT GIBC 60.000.000
Tổng cộng 257.100.000

Cựu sinh viên

 
STT Họ và tên Số tiền (VNĐ) Trường Khoa Khóa
Tổng cộng

Covid-19

STT Tên Tổ chức/Cá nhân Số tiền (VNĐ) Ghi chú
1 Ông Nguyễn Ngọc Mỹ 200.000.000
2 Bà Ngô Duyên Linh 50.000.000
3 Trần Công Tuấn (GĐ Hua Tran Thao Nguyen) 50.000.000
4 TK thẻ số : xxx278.xxx320.xxx005 20.000.000
5 Bà Nguyễn Kim Lư 17.000.000
6 Bà Nguyễn Thị Dạ Quyên 10.000.000
7 Công ty CP hạ tầng Toàn Cầu 10.000.000
8 Bà Võ Thị Lê 9.999.999
9 Phòng tài chính NH Shinhan 5.000.000
10 Chị Võ Trần Linh Phương 5.000.000
11 TK thẻ số : xxxxxxxxx291 4.000.000
12 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx015 3.200.000
13 Bà Phạm Ngọc Bảo Châu 3.000.000
14 Bà Tăng Thị Ngọc Sương 3.000.000
15 Ông Trần Đức Lợi 3.000.000
16 Ông Nguyễn Tất Thành 3.000.000
17 TK thẻ số : xxx212 2.000.000
18 Bà Phương Anh 2.000.000
19 Bà Cao Thị Kim Thơ 2.000.000
20 Mai Truong - TKThe :xxxxxx547 2.000.000
21 Nguyễn Hồng Mai 2.000.000
22 Bà Võ Thị Thanh Vy 1.600.000
23 Bà Nguyễn Thị Hồng Nga 1.500.000
24 Bà Lê Thị Ngọc Liên 1.500.000
25 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx569 1.000.000
26 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxxxxxxxx757 1.000.000
27 Bà Hồ Nguyễn Đoan Trang 1.000.000
28 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxx674 1.000.000
29 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx620 1.000.000
30 TK thẻ số : xxxxxxxxx897 1.000.000
31 Ông Trương Tấn Thành 1.000.000
32 Bà Phan Thị Kim Liên 1.000.000
33 Ông Tạ Nhu Lương 1.000.000
34 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxx001 1.000.000
35 TK thẻ số : xxx571.xxx320.xxx014 1.000.000
36 TK thẻ số : xxxxxx171 1.000.000
37 Bà Huỳnh Thị Thu Hương 1.000.000
38 TK thẻ số : xxxxxx199 1.000.000
39 Bà Chu Thị Mỹ Quyên 1.000.000
40 Bà Vương Ngọc Trân 1.000.000
41 TK thẻ số : xxxxxx181 1.000.000
42 Ông Minh Thi 999.999
43 TK thẻ số : xxx903 700.000
44 Bà Hồ Thị Quỳnh Mai 500.000
45 Bà Nguyễn Thị Vũ Hà 500.000
46 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxx857 500.000
47 Bà Bùi Diệu Linh 500.000
48 Bà Nguyễn Trần Quỳnh Như 500.000
49 Ông Dương Quang Trung 500.000
50 TK thẻ số : xxxxxxxxxx327 500.000
51 Ông Lê Vinh Du 500.000
52 Ông Châu Thế Hữu 500.000
53 Bà Trần Thị Hải Yến 500.000
54 Lê Hà Sơn Thùy Quế Chi 500.000
55 Ông Nguyễn Minh Tiến 500.000
56 TK thẻ số : xxxxxxx103 500.000
57 TK thẻ số : xxxxxxxxxx367 500.000
58 TK thẻ số : xxxxx000 500.000
59 TK thẻ số : xxxxxxxxxx346 500.000
60 Bà Đặng Thị Thu Ngân 500.000
61 TK thẻ số : xxxxxx029 500.000
62 Ông Đỗ Huy Định 500.000
63 TK thẻ số : xxx634 500.000
64 TK thẻ số : xxxxxx859 500.000
65 TK thẻ số : xxxxxxxxxx556 500.000
66 TK thẻ số : xxxxxxxxxx443 400.000
67 Bà Lê Thị Kim Thu 400.000
68 Ông Phùng Thanh Khoa 300.000
69 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx011 300.000
70 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxx004 300.000
71 Bà Lý Thị Thanh Loan 300.000
72 TK thẻ số : xxxxxxx474 300.000
73 Bà Trần Thị Phương Thảo 300.000
74 Bà Nguyễn Nữ Bích Tuyền 300.000
75 TK thẻ số : xxxxxx071 300.000
76 TK thẻ số : xxx126 300.000
77 TK thẻ số : xxxx794 300.000
78 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx066 234.567
79 TK thẻ số : xxxxxxxx573 200.000
80 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxxx816 200.000
81 TK thẻ số : xxxxxxxxxx748 200.000
82 Bà Phan Thị Chinh 200.000
83 TK thẻ số : xxxxxx012 200.000
84 TK thẻ số : xxxxxxxx201 200.000
85 Bà Trần Phạm Thu Cúc 200.000
86 Bà Đăng Thế Quỳnh Anh 200.000
87 Bà Đinh Phạm Thu Thảo 200.000
88 Anh Phương -TK số XXX353 200.000
89 Bà Nguyễn Thị Trâm Phương 200.000
90 Bà Vũ Thị Huyền Trang 200.000
91 Chu Qua số TK xxx353.xxx320.xxx536 200.000
92 Chu Hoa TK số xxx563.xxx320.xxx940 200.000
93 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx011 200.000
94 TK thẻ số : xxxxxxxxxx584 200.000
95 TK thẻ số : xxxxxxx106 200.000
96 TK thẻ số : xxx133 200.000
97 TK thẻ số : xxx322 200.000
98 TK thẻ số : xxx112 200.000
99 TK thẻ số : xxxxxxxx001 200.000
100 TK thẻ số : xxxxx229 200.000
101 Vinh An 200.000
102 TK thẻ số : xxx954 200.000
103 TK thẻ số : xxxxxxxxxx573 200.000
104 TK thẻ số : xxxxxxxxxx001 150.000
105 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx013 100.000
106 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxx027 100.000
107 Ông Đinh Gia Long 100.000
108 TK thẻ số : xxxxxxxxxx443 100.000
109 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxxxxxxxx320 100.000
110 Bà Hồ Thị Hoài 100.000
111 TK thẻ số : xxxxxxxx868 100.000
112 TK thẻ số : xxxxxx291 100.000
113 TK thẻ số : xxxxxxxxxx443 100.000
114 TK thẻ số : xxx851 100.000
115 Bà Văn Võ Tuệ Mẫn 100.000
116 Ông Lê Khôi Nguyên 100.000
117 TK thẻ số : xxxxxx509 100.000
118 TK thẻ số : xxx501 100.000
119 TK thẻ số : xxxxxxx776 100.000
120 TK thẻ số : xxx320.xxx205 100.000
121 TK thẻ số : xxxxxxxx022 100.000
122 TK thẻ số : xxxxxxxx081 100.000
123 Điện thoại số : xxxxxxxx866 90.000
124 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxxx616 70.000
125 Bà Nguyễn Phương Như 60.000
126 TK thẻ số : xxxxxxxxxxxx827 50.036
127 TK thẻ số : xxxxxxxxxx018 50.000
128 Bà Võ Hồng Ngọc Hiếu 50.000
129 Pham Kim -TK số xxxxxxxxxx746 50.000
130 Bà Lại Đức Hồng Thy 50.000
131 TK thẻ số : xxxxxx925 50.000
132 TK thẻ số : xxxxxxxxx868 50.000
133 TK thẻ số : xxxxxxxx501 50.000
134 TK thẻ số : xxxxxxxxxxx016 50.000
135 TK thẻ số : xxxxxxxxxx005 50.000
136 TK thẻ số : xxxx948 50.000
137 TK thẻ số : xxx618 35.000
138 Le Za Vinh 30.000
Tổng cộng 452.319.601