Nghiên cứu khoa học

Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
Đọc thêm Share

Khoa học dữ liệu: nền tảng của CMCN 4.0

Ngày 16/8, ĐHQG-HCM đã tổ chức hội thảo “Khoa học dữ liệu trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0)
Đọc thêm Share

26 tuổi: 5 công trình khoa học được công bố

Nguyễn Lạc Hà, 26 tuổi là nghiên cứu sinh Trung tâm Nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử (INOMAR) ĐHQG-HCM
Đọc thêm Share

Hội thảo ứng dụng thiết bị NHV-CAM trong y tế

Ngày 17/9, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG-HCM)
Đọc thêm Share