Tiếp nhận tài trợ

Phòng 308A, Nhà Điều hành Đại học Quốc gia TP. HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM