Hội đồng quản lý Nhiệm kỳ 2

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức vụ trong Hội đồng

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt

Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch

Ông Đặng Lê Dũng

Chủ tịch HĐQT Công ty xây lắp Thương mại  2 - Bộ Công thương 

Phó Chủ tịch

Ông Lê Phước Vũ

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc  Hoa Sen Group

Phó Chủ tịch

PGS.TS Dương Anh Đức

Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM,

 Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục &   Đào tạo,

 Nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM

Ủy viên

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Ủy viên

Ông Diệp Bảo Cánh

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng    lượng Mặt trời đỏ

Ủy viên

Bà Vũ Kim Hạnh 

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam  Chất lượng cao 

Ủy viên

Ông Dụng Tấn Trung

Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Mobivi)

Ủy viên

Ông Thái Thành Chung 

Trưởng Ban Chương trình, Uỷ viên Ban Biên tập Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

   Ủy viên

BAN CỐ VẤN: Danh sách Ban cố vấn

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức vụ

Ông Phạm Phú Ngọc Trai

Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn Cầu (GIBC)

Trưởng ban

Ông Lương Hoàng Hưng 

Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam 

Thành viên

Ông Phạm Phú Quốc   

Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước

Thành viên

BAN KIỂM SOÁT: Danh sách Ban Kiểm soát

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ

TS Nguyễn Ninh Thụy 

Trưởng ban Kế hoạch Tài chính  ĐHQG-HCM

Trưởng ban

PGS.TS Trần Thiên Phúc 

Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa TPHCM 

Thành viên

Th.S Lâm Tường Thoại 

Trưởng Ban Thanh tra - Pháp chế

Thành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ

PGS.TS Nguyễn Đình Tứ 

Phó Chánh Văn phòng ĐHQG - HCM

Phó Giám đốc Phụ trách