GIỚI THIỆU
MENU

GIỚI THIỆU

ENGLISH

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔ HÌNH MỚI, CHẶNG ĐƯỜNG MỚI
 
Sau 20 năm xây dựng và phát triển, các mục tiêu do chính ĐHQG-HCM đặt ra cũng như các kỳ vọng của xã hội đối với ĐHQG-HCM đang từng bước vững chắc được thực hiện. Trong chặng đường đã qua ấy, ĐHQG-HCM đã không chỉ khẳng định và phát triển mô hình, mà còn đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt: đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, xây dựng đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất, tạo nên nền tảng bước đầu quan trọng cho quá trình xây dựng ĐHQG-HCM theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu. Phát triển tài chính đại học là một trong các vấn đề trọng yếu của bất kỳ hệ thống giáo dục đại học nào trên thế giới. Mặc dù Chính phủ là nhà đầu tư chủ yếu cho giáo dục đại học ở hầu hết các quốc gia, nhưng ngày càng có nhiều nguồn tài chính khác giúp chia sẻ chi phí này: người học, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, sự tài trợ của quốc tế,… Bản thân các trường đại học cũng đang ngày càng nâng cao khả năng tăng nguồn thu thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ cộng đồng,…
Trong phạm vi ĐHQG-HCM, ngoài ý chí và quyết tâm của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên, nguồn lực tài chính là vô cùng quan trọng, nếu không nói là có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM thành một Đại học nghiên cứu tầm cỡ khu vực và quốc tế. Với thực tế hiện nay nguồn kinh phí phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu ở các trường đại học Việt Nam nói chung và ở ĐHQG-HCM vẫn còn hết sức eo hẹp và khó khăn.
Để thực hiện sứ mạng được giao, cùng với những nỗ lực phấn đấu của mình, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM đã được hình thành theo mô hình quản lý mới, cơ chế mới, nhằm huy động những nguồn kinh phí mới cho các hoạt động của mình qua việc thực hiện các đầu tư gián tiếp thông qua góp vốn vào các công ty, phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong và ngoài ĐHQG-HCM và các hoạt động kinh doanh phù hợp với thế mạnh của một đại học hàng đầu ở Việt Nam, đóng trong một khu vực kinh tế phát triển và năng động bậc nhất ở Việt Nam. Nguồn vốn ban đầu có thể được huy động từ các nhà tài trợ, các cựu sinh viên, các tổ chức cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước.
Quỹ phát triển ĐHQG-HCM là đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại ĐHQG-HCM, được mở tài khoản tại Ngân hàng và kho bạc Nhà nước.
Được thành lập theo quyết định số 3953/QĐ-UBND ngày 29/7/2009, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoạt động theo mô hình Quỹ giáo dục của đại học, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của ĐHQG-HCM, đáp ứng nhu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quỹ phát triển ĐHQG-HCM hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn, trên  cơ sở vận động tài trợ và đóng góp tự nguyện của xã hội, sự ủng hộ của các tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên, giảng viên của ĐHQG-HCM trong công tác học tập và phát triển cơ sở vật chất ĐHQG-HCM phục vụ công tác giảng dạy và học; Quỹ phát triển ĐHQG-HCM tự trang trải chi phí cho hoạt động và tự chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính của mình; Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước ĐHQG-HCM về toàn bộ hoạt động của mình; thực hiện thu, chi, hạch toán, quyết toán và công khai tài chính theo quy định, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và mở tài khoản tại Ngân hàng.
Với vinh là đơn vị đầu tiên trong cả nước hoạt động theo mô hình Quỹ giáo dục đại học, Quỹ phát  triển ĐHQG-HCM thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tạo vốn đồng thời huy động sự đóng góp từ xã hội nhằm triển khai các hoạt động trong nhiều lĩnh vực bao gồm: Hỗ trợ đào tạo, ươm tạo công nghệ, tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên đặc biệt là học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ cho cán bộ viên chức của ĐHQG-HCM trong việc nâng cao trình độ chuyên môn; Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo.
Về cơ cấu tổ chức, cơ quan quản lý, điều hành và kiểm soát cao nhất của Quỹ phát triển ĐHQG-HCM là Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển. Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển ĐHQG-HCM quyết định thành lập Ban Cố vấn và Ban Kiểm soát theo Quyết nghị của Hội đồng Quản lý. Quỹ phát triển ĐHQG-HCM có bộ máy hoạt đồng điều hành, đứng đầu là Giám đốc Ban Điều hành.
Kể từ khi được thành lập đến nay, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ, quan tâm và tài trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Việc tham gia của các tổ chức và cá nhân bên ngoài vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại ĐHQG-HCM ngày càng chứng tỏ uy tín và vai trò, vị trí quan trọng của ĐHQG-HCM trong xã hội. Đặc biệt, bằng uy tín cao trong xã hội trên cơ sở những thành tựu và đóng góp của ĐHQG-HCM vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, thông qua Quỹ phát triển ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM  đã tiến hành hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tăng cường và phát huy hơn nữa hiệu quả của công cuộc giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM được thành lập cùng với mong mỏi xây dựng thành công mô hình quản lý mới, huy động và khai thác một cách hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và đặc biệt nghiên cứu khoa học trong ĐHQG-HCM, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Để hoàn thành sứ mạng của mình, Quỹ phát tiển ĐHQG-HCM cần được sự hỗ trợ từ lãnh đạo các cơ quan trung ương, các bộ, ban ngành, các địa phương nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về mặt cơ chế; cần có sự tin tưởng đồng hành của doanh nghiệp và nhất là sự tham gia tích cực của đông đảo đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong toàn ĐHQG-HCM.
Quỹ phát triển ĐHQG-HCM mong muốn trong giai đoạn phát triển mới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và sự đồng hành, hợp tác của các cơ quan trung ương các bộ, ban ngành, TP.HCM, tỉnh Bình Dương và các địa phương, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển của ĐHQG-HCM, gặt hái những thành tựu quan trọng trong đào tạo, KH&CN mang tính đột phá, tạo tiền đề phát triển vững chắc cho thời gian sắp đến.
Trong mối quan hệ hợp tác nói trên, rất nhiều các doanh nghiệp đã đáp lời kêu gọi của ĐHQG-HCM. Quỹ phát triển ĐHQG-HCM trân trọng gửi đến quý doanh nghiệp lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Trong giai đoạn tiếp theo, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, hợp tác của quý doanh nghiệp dành cho ĐHQG-HCM và Quỹ phát triển ĐHQG-HCM.
Ngoài những hoạt động đầu tư kinh doanh, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM gửi lời kêu gọi tới các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các anh chị cựu sinh viên của ĐHQG-HCM hãy đồng hành cùng ĐHQG-HCM thông qua việc ủng hộ Quỹ phát triển ĐHQG-HCM để góp phần cùng ĐHQG-HCM thực hiện các sứ mạng cao cả mà đất nước và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hạnh phúc và phồn vinh.
Mọi hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh và đóng góp tài trợ, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM sẽ tiếp nhận tại địa chỉ:
Quỹ phát triển Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Văn phòng Quỹ phát triển
Phòng 308A, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.22185989, 08.37242160 – 1644, Fax: 08.37242057
Số tài khoản: 31410000622049.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn.
Quỹ phát triển ĐHQG-HCM với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình sẽ luôn nỗ lực, cố gắng góp phần thực hiện sự nghiệp xây dựng thành công mô hình ĐHQG-HCM, đáp ứng niềm tin, mong mỏi của cấp lãnh đạo khi quyết định thành lập Quỹ phát triển ĐHQG-HCM - mô hình Quỹ giáo dục đại học đầu tiên trong cả nước.

Mục đích tôn chỉ
Quỹ phát triển ĐHQG-HCM là quỹ xã hội hoạt động không vì lợi nhuận trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước, tuân thủ sự chỉ đạo của Cơ quan quản lý cấp trên và Đại học Quốc gia Tp.HCM. 
Quỹ phát triển ĐHQG-HCM hoạt động trên cơ sở tự tạo vốn do xã hội đóng góp và đầu tư nhằm hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên của ĐHQG-HCM; góp phần vào sự phát triển bền vững của ĐHGQ-HCM.

Nhiệm Vụ
Từ khi thành lập đến nay, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM đã đạt được những thành quả đáng khích lệ với những hoạt động sôi nỗi, hiệu quả được ĐHQG-HCM và xã hội ghi nhận. Đặc biệt, với sự ủng hộ và tham gia trên cương vị Chủ tịch danh dự Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển ĐHQG-HCM của Đồng chí Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM đã hoạt động ngày càng hiệu quả, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong việc thực hiện sứ mạng cùng góp phần xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.
Nhằm duy trì những thành quả đó, Quỹ phát triển ĐHQG-HCM cũng đã xây dựng một cơ cấu hoạt động chuyên nghiệp  trong công tác điều hành, quản lý và phát triển Quỹ và phát triển hoạt động đầu tư nhằm bảo toàn và phát triển vốn theo mục tiêu đã đề ra.

Cấu trúc tổ chức của VNU-F bao gồm:

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức vụ

trong Hội đồng

 PGS.TS Huỳnh Thành Đạt

 Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch

 Ông Đặng Lê Dũng

 Chủ tịch HĐQT Công ty xây lắp Thương mại  2 - Bộ Công thương 

Phó Chủ tịch

 Ông Lê Phước Vũ

 Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc  Hoa Sen Group

Phó Chủ tịch

 PGS.TS Dương Anh Đức

 Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Ủy viên

 PGS.TS Nguyễn Tấn Phát

 Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM,

 Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục &   Đào tạo,

 Nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM

Ủy viên

 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

Ủy viên

 Ông Diệp Bảo Cánh

 Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng    lượng Mặt trời đỏ

Ủy viên

 Bà Vũ Kim Hạnh 

 Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam  Chất lượng cao 

Ủy viên

 Ông Dụng Tấn Trung

 Công ty Cổ phần Hỗ trợ Dịch vụ Thanh toán Việt Phú (Mobivi)

Ủy viên

 Ông Thái Thành Chung 

 Trưởng Ban Chương trình, Uỷ viên Ban Biên tập Đài truyền hình Thành phố        Hồ Chí Minh

   Ủy viên

BAN CỐ VẤN: Danh sách Ban cố vấn

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức vụ

 Ông Phạm Phú Ngọc Trai

Chủ tịch HĐQT Công ty Tư vấn và hội nhập Hoàn Cầu

Trưởng ban

 Ông Lương Hoàng Hưng 

 Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam 

Thành viên

 Ông Phạm Phú Quốc 

 Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước

Thành viên

BAN KIỂM SOÁT: Danh sách Ban Kiểm soát

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ

 PGS.TS Trần Thiên Phúc 

 Phó Hiệu trưởng trường ĐH   Bách Khoa

Trưởng ban

 TS Nguyễn Ninh Thụy

 Trưởng ban Kế hoạch Tài chính  ĐHQG-HCM

Thành viên

 Th.S Lâm Tường Thoại 

 Trưởng Ban Thanh tra -    Pháp chế

Thành viên

BAN ĐIỀU HÀNH

Họ và tên

Chức vụ, Đơn vị công tác

Chức vụ trong Ban Giám đốc

 TS. Nguyễn Ngọc Huy 

 Giám đốc Qũy phát triển  ĐHQG - HCM 

Giám đốc

 TS. Nguyễn Đình Tứ

 Phó Chánh Văn phòng    ĐHQG - HCM

Phó Giám đốc

 

ĐỐI TÁC
Previous Next