MENU

ENGLISH

Học bổng tiến sĩ tại Đại học Thaksin, Thái Lan

Theo VNUF

19 / 4 / 2017
PRINT
DOWNLOAD
SHARE
Share:
Học bổng tiến sĩ tại Đại học Thaksin, Thái Lan

URL

EMAIL

FACEBOOK


1.      Giá trị học bổng

Học bổng sẽ hỗ trợ kinh phí (theo dạng nghiên cứu hoặc giảng dạy) là 425USD hoặc 15,000baht/ tháng trong 3 năm. Một khoản trợ cấp 1,700 USD hoặc 60,000 baht để thực hiện luận án.

Đại học Thaksin sẽ không chịu trách nhiệm chi trả kinh phí cho các chuyến đi quốc tế hoặc trong nước của sinh viên.

Học bổng có giá trị 3 năm với điều kiện sinh viên đạt kết quả học tập và nghiên cứu tốt.

Đại học Thaksin có thể cắt học bổng nếu sinh viên không tuân thủ các quy định của trường.

2.      Yêu cầu

-   Là công dân ASEAN

-   Không quá 45 tuổi

-   Đã có bằng thạc sĩ và CGPA 3.5

-   Có chứng nhận tiếng Anh: Toelf giấy 550, Toefl CBT 180, Toefl IBT 80 hoặc IELTS 5.5

3.    Hạn chót nộp hồ sơ: 19/05/2017. Vui lòng truy cập trang web http://thaksinuni.org/ hoặc xem tài liệu đính kèm tại https://drive.google.com/file/d/0BwIzf6ZHly8sZGI2SWhPX2lrS0k/view?usp=sharing

Nguồn:  P. QHĐN ĐHBK

hihi

ĐỐI TÁC
Previous Next