MENU

ENGLISH

Thông báo chương trình học bổng VALLET năm 2017 Dành cho học viên sau đại học

Theo VNUF

17 / 4 / 2017
PRINT
SHARE
Share:
Thông báo chương trình học bổng VALLET năm 2017 Dành cho học viên sau đại học

URL

EMAIL

FACEBOOK


Theo thông tin từ Phòng Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, chương trình học bổng Vallet  dành cho học viên sau đại học (bao gồm học viên cao học và nghiên cứu sinh) nhận hồ sơ như sau:

1. Thông tin chi tiết về học bổng: học viên đọc kỹ các thông tin trong thông báo đính kèm.

2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ:

Tất cả ứng viên tham gia xét học bổng phải thực hiện đăng ký trực tuyến từ ngày 08/5/2017 đến ngày 22/5/2017 tại trang web của quỹ học bổng, địa chỉ: http://rvn-vallet.org.

Những ứng viên được chọn sau vòng đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ gốc để xét học bổng tại Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính từ ngày 09/6/2017 đến hết ngày 16/6/2017. (dán mã số học viên bên ngoài hồ sơ, bìa hồ sơ download tại http://rvn-vallet.org).

LƯU Ý:

- Để đảm bảo việc chuyển hồ sơ ứng tuyển của học viên đến Ban điều hành quỹ học bổng đúng thời hạn, sau ngày 16/6/2017 Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không nhận thêm hồ sơ với bất kỳ lý do nào.

- Ứng viên theo dõi chặt chẽ mọi thông báo và hướng dẫn trên trang web của quỹ học bổng.

 

Nguồn: P. SĐH-ĐHKHTN

hihi

ĐỐI TÁC
Previous Next