MENU

ENGLISH

Chương trình hè dành cho các nhà khoa học của các quốc gia thành viên IIASA (YSSP) năm 2017 tại Áo

Theo VNUF

29 / 12 / 2016
PRINT
DOWNLOAD
SHARE
Share:
Chương trình hè dành cho các nhà khoa học của các quốc gia thành viên IIASA (YSSP) năm 2017 tại Áo

URL

EMAIL

FACEBOOK


1.  Tên chương trình: The Young Scientists Summer Program (YSSP) 2017

2.  Đơn vị tổ chức/tài trợ: Viện Phân tích Hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA)

3.  Giới thiệu chương trình:

Với chủ đề nghiên cứu liên quan đến luận án tiến sĩ của học viên hoặc chương trình nghiên cứu thuộc các lĩnh vực IIASA về Năng lượng, Biến đổi khí hậu, Nước và Lương thực, Đói nghèo và Bình đảng. Chương trình được tổ chức tại Cộng hòa Áo từ ngày 1/6/2017 đến 31/8/2017. Tại đây, học viên sẽ được hướng dẫn bởi các nhà khoa học cấp cao của IIASA và kết quả sẽ là một bài báo được công bố.

4.  Thời gian: 1/6/2017 đến 31/8/2017

5.  Số lượng: 02 suất.

6.  Các lĩnh vực của chương trình:

  • Advanced Systems Analysis 
  • Air Quality and Greenhouse Gases
  • Energy 
  • Evolution and Ecology
  • Ecosystem Services and Management
  • World Population
  • Risk and Resilience
  • Transitions to New Technologies
  • Water

7.  Hình thức đăng ký:

  • Hồ sơ đăng ký trực tuyến và được tiếp nhận theo trang thông tin của IIASA tại linkwww.iiasa.ac.at/ysp/apply và 01 bản cứng gửi Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 11 tháng 1 năm 2017 để chọn và hỗ trợ kinh phí (Travel _ Stipend) cho 2 ứng viên tham gia khóa học trên.

8.  Giá trị học bổng: Kinh phí di chuyển và tham gia khóa học.

9.  Hạn chót đăng ký: 11/1/2017.

10.  Xem thêm thông tin tại: http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp/about.html  

Nguồn: ĐH KHTN 

hihi

ĐỐI TÁC
Previous Next