VNU-F tổ chức sự kiện talkshow khởi nghiệp kinh doanh cùng Ông JOHNATHAN HẠNH NGUYỄN, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương