Lễ ký kết hợp tác triển khai chương trình khởi nghiệp giữa ĐHQG-HCM và Hoa Sen Group