Gala - ĐHQG-HCM tri ân nhà tài trợ cho giáo dục năm 2018