ĐHQG-HCM thăm doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2016